Zip
501-1121
Address
8 Higashi Machida, Furuichiba, Gifu-shi, Gifu
Tel
058-260-7041
058-260-7042
Mail
URL
http://nagoyamosque.com/gifumasjid
MAP